MATHIVATION

- Work in progress

PHOTOS 21

GÖTEBORG, NOVEMBER, 2015. Många som bryr sig om ämnet skola överhuvud taget skulle hålla med om att det ser rätt illa ut. Vi är fångade i en dålig cirkel och vet inte riktigt vilka värderingar som ger något bättre. Allt Mathivation-projektet gör är att de tror på att utmana det normala i skolan och de satsar själva på att försöka innan de har alla svaren. De har sitt kontor på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg och jag har dokumenterat deras arbete 2012-2015. 

Idag är det fortfarande helt normalt och enklast att bara sitta med och följa strömmen, speciellt när det gäller matte. Vi vet inte vad vi ska med det till och i skolan lär vi oss att misstag är dåliga och vi blir straffade när vi gör fel, så just matematik är speciellt känsligt för du kan bli avslöjad, eller uppfattad, som dum.

På en Mathivation-lektion kan man få se den annars mest omotiverade vakna till liv och gå fram och göra ett försök, eller den nervöse eleven, högröd, rädd och svettig, som gång på gång vågar gå fram till tavlan och försöka visa en lösning på mattetal som även de allra bästa eleverna internationellt har svårt att lösa. När de kommer hem efter skolan har ingenting gått på automatväxel och de har gjort massor av fel inför alla andra i klassen.

Mathivation-projektet har många djup och är mer komplext än att bara handla om matematik och undervisning. Att göra fel straffas inte och eleverna stryks inte medhårs så fort de gör som läraren säger.

Vad som byggs upp är modet att försöka när du inte vet hur det bäst ska göras. Det sägs att vinnare aldrig är rädda för att förlora. De bara sätter igång och provar saker och har fått lära sig att det helt enkelt är en del av processen för att lyckas och det känns kul och mer intressant än att vara passiv. Varför är inte det normalt i skolan?

Fler timmar matematik löser ingenting om det inte är kul och det är viktigare med en miljö som är uppbyggd runt att våga våga, oavsett ämne.

Senare reser elverna runt och drar igång andra elever, skolor och kommuner i Sverige med stöd från Västsvenska Handelskammaren. De är från 12, 14 år gamla och uppåt. Det som dessutom råkar hända kallas för integration.

Farid Papoli startade Mathivation. En av hans lärare när han gick i skolan sa till honom “Matte är nog ingenting för dig”. 2013 mottog Farid stipendiet Kompassrosen av Hans Majestät Kung Carl den XVI Gustaf för ungt ledarskap och sitt arbete att sporra ungdomar att lära sig matematik.

Välkomna att stödja bokprojektet om Mathivation via SHOP i menyn ovan.